مراکز پرداخت خسارت

 

بیمه حکمت صبا

بیمه شده گرامی با توجه به صدور معرفینامه های درمانی بیمه حکمت صبا توسط کمک رسان ایران (SOS) ، جهت اطلاع از لیست این مراکز در منطقه مورد نظر خود، اینجا کلیک نمایید.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه مراکز طرف قرارداد مرتباً در حال تغییر می باشند، قبل از تصمیم گیری نهایی به صورت تلفنی از پذیرش یا امور قرارداد ها در مرکز درمانی، بابت جاری بودن قرارداد با SOS، تاییدیه اخذ نمایید.

 

  • در صورت تأخیر در پرداخت خسارت درمان یا هرگونه شکایت یا پیشنهاد در خصوص بیمه درمان تکمیلی شرکت بیمه حکمت صبا می‌توانید از طریق شماره تلفن 41395000-021 و گرفتن کلید 3 ، اقدام نمایید.