بخشنامه حذف فیزیک بیمه نامه

 

بر اساس بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰/۱۵۵۶۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلام ایران، شرکت های بیمه ای موظفند کلیه فرآیندهای صدور و پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث مانند فروش و تمدید بیمه نامه، اعمال تخفیف عدم خسارت و رسیدگی و پرداخت خسارت را بدون نیاز به نسخه فیزیکی انجام دهند، اطلاعات مورد نیاز ایشان را از طریق پیامک ارسال خواهد کرد.

به منظور تسهیل دسترسی بیمه گزاران محترم بیمه شخص ثالث به اطلاعات بیمه نامه های خود و ارائه خدمات بیمه ای به ایشان بدون نیاز به ارائه نسخه فیزیکی بیمه نامه، از تاریخ ۳ خرداد ۹۹، صدور، تمدید و پرداخت خسارت بیمه نامه های مذکور بدون نیاز به ارائه بیمه نامه فیزیکی صورت می گیرد.

بیمه مرکزی اعلام کرد فراهم آوردن شرایط لازم جهت حذف فیزیک بیمه نامه شخص ثالث خودرو ارتباطی با صدور بیمه نامه آنلاین و الکترونیکی بیمه نامه ها ندارد و این برنامه هیچگونه مشکلی برای شبکه فروش و بیمه گذاران بوجود نمی آورد .