ثبت نام وبینار

 

متقاضی ثبت نام در وبینار آقای دکتر اکبری در روز 1400/02/28 میباشم .

ساعت برگزاری 20:00

آیا اطلاعات تخصصی در خصوص رشته های بیمه دارید؟

آیا قبلا کار فروش انجام داده اید؟

لطفا بفرمائید بیشتر در چه مکان یا سازمانی امکان همکاری با ما را دارید؟